หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
อำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์
 
 
สภาพทั่วไป
   
 
 
อาชีพประชากร
 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ข้าวโพด ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
 
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเจ้าพระยา
ไหลผ่านพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,11 มีลำคลองและหนองน้ำธรรมชาติหลายแห่ง สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินดี เหมาะแก่การเพาะปลูก
 
ภูมิอากาศ
 
ตำบลน้ำทรงเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว สภาพอากาศโดยทั่วไปอากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด เนื่องจากมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่มิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคมในปีใดที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ตกไม่สม่ำเสมอทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณน้ำฝนน้อยไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร ข้าว พืชไร่ ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก และหากปีใดฝนตกมากจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่ากระแสน้ำ
รุนแรง ทำให้น้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย ถนนหลายสายชำรุดเสียหาย
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด จำนวน 8 วัด ได้แก่
  วัดใหม่
  วัดสำโรง
  วัดคลองบางเดื่อ
  วัดสระเศรษฐี
  วัดสวุวรรณรัตนาราม
  วัดเพียรอุดมธรรม
  วัดหนองคล่อ
  วัดน้ำทรง
 
การศึกษาในตำบล
   
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่
  โรงเรียนวัดใหม่
  โรงเรียนวัดสระเศรษฐี
  โรงเรียนวัดหนองคล่อ
โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1 แห่ง ได้แก่
  โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง ได้แก่
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองบางเดื่อ
 
การสาธารณสุขในตำบล
   
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโพธิ์ 1 แห่ง
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 11 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การคมนาคม
 
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง
 
แหล่งน้ำ
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ      
  บึง , หนองน้ำ จำนวน 40 แห่ง
  คลอง จำนวน 16 แห่ง
  แม่น้ำ จำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      
  ฝาย จำนวน 2 แห่ง
  สระ จำนวน 20 แห่ง
  บ่อโยก จำนวน 1 แห่ง
  บ่อน้ำบาดาล จำนวน 1,035 บ่อ
  ระบบประปาหมูบ้าน จำนวน 10 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-200-505
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 056-200-505 โทรสาร : 056-200-505
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
จำนวนผู้เข้าชม 5,941,306 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์