สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ระบบอีเมล์
 
 
 
   
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 22/4/52
ท้องถิ่น: อบต.บางเคียน
แผนงาน/โครงการสปสช.ปี2555
โดย:
วันที่ 31/10/2555
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู:13)(วันที่:27/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีไฟล์แสดงรายละเอียด (ดู:25)(วันที่:27/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลอุดมธัญญา เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู:18)(วันที่:27/09/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.บ้านไร่ สอบราคาจ้างฯ จำนวน 1 โครงการ (ดู:63)(วันที่:26/09/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.สำโรงชัย รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีสอบราคา (ดู:62)(วันที่:26/09/2559)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  60130
โทร. 056-205100 โทรสาร 056-205100 E-mail : info@namsong.go.th
© Copyright 2009. Namsong.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.