สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ระบบอีเมล์
 
 
 
   
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 22/4/52
ท้องถิ่น: อบต.บางเคียน
แผนงาน/โครงการสปสช.ปี2555
โดย:
วันที่ 31/10/2555
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศตรวจรับงานจ้าง (ดู:53)(วันที่:27/05/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศตรวจรับงานจ้าง (ดู:53)(วันที่:27/05/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนครีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ 1,5,6,7,8 และ หมู่ 9 (ดู:49)(วันที่:27/05/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ดู:51)(วันที่:27/05/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ทุ่งทอง สอบราคาโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน (ดู:53)(วันที่:27/05/2559)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  60130
โทร. 056-205100 โทรสาร 056-205100 E-mail : info@namsong.go.th
© Copyright 2009. Namsong.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.