สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ระบบอีเมล์
 
 
 
   
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 22/4/52
ท้องถิ่น: อบต.บางเคียน
แผนงาน/โครงการสปสช.ปี2555
โดย:
วันที่ 31/10/2555
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ดู:11)(วันที่:27/04/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง (ดู:11)(วันที่:27/04/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2558-2562) ของ อบต.น้ำทรง) (ดู:10)(วันที่:27/04/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) (ดู:8)(วันที่:27/04/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 (ดู:9)(วันที่:27/04/2558)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  60130
โทร. 056-205100 โทรสาร 056-205100 E-mail : info@namsong.go.th
© Copyright 2009. Namsong.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.