สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ระบบอีเมล์
 
 
 
   
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 22/4/52
ท้องถิ่น: อบต.บางเคียน
แผนงาน/โครงการสปสช.ปี2555
โดย:
วันที่ 31/10/2555
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ ม.6 บริเวณลำคลองขุมหินใหญ่ (ดู:7)(วันที่:22/06/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลพนมรอก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู:10)(วันที่:22/06/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนผังขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ (ดู:11)(วันที่:22/06/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู:14)(วันที่:22/06/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บเงินรายได้ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3,6,9 ตำบลดอนคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู:12)(วันที่:22/06/2561)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  60130
โทร./โทรสาร 056-000722  E-mail : info@namsong.go.th
© Copyright 2009. Namsong.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.