สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ระบบอีเมล์
 
 
 
   
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 22/4/52
ท้องถิ่น: อบต.บางเคียน
แผนงาน/โครงการสปสช.ปี2555
โดย:
วันที่ 31/10/2555
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.อุดมธัญญา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.15 บ้านหนองกระเปียน (ดู:80)(วันที่:21/10/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (ดู:73)(วันที่:21/10/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 (ดู:66)(วันที่:21/10/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.ทับกฤช (ดู:77)(วันที่:21/10/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู:67)(วันที่:21/10/2559)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  60130
โทร. 056-205100 โทรสาร 056-205100 E-mail : info@namsong.go.th
© Copyright 2009. Namsong.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.