สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ระบบอีเมล์
 
 
 
   
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 22/4/52
ท้องถิ่น: อบต.บางเคียน
แผนงาน/โครงการสปสช.ปี2555
โดย:
วันที่ 31/10/2555
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลพยุหะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู:24)(วันที่:25/07/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ดอนคา สอบราคาจ้าง จำนวน 11 โครงการ (ดู:31)(วันที่:25/07/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ 5,8,13,15 (ดู:26)(วันที่:25/07/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ดู:18)(วันที่:25/07/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัว (ดู:20)(วันที่:25/07/2559)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  60130
โทร. 056-205100 โทรสาร 056-205100 E-mail : info@namsong.go.th
© Copyright 2009. Namsong.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.