สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ระบบอีเมล์
 
 
 
   
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 22/4/52
ท้องถิ่น: อบต.บางเคียน
แผนงาน/โครงการสปสช.ปี2555
โดย:
วันที่ 31/10/2555
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเดินท่อเมนประปา หมู่ 3 (ดู:55)(วันที่:05/10/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาโครงการเดินท่อเมนประปา หมู่ 3 (ดู:49)(วันที่:05/10/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกรียงไกร บ้านท่าดินแดง หมู่ 4-3 (ดู:50)(วันที่:05/10/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาซ่อมแซมถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกรียงไกร บ้านท่าดินแดง (ดู:52)(วันที่:05/10/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการลงหินคลุก ๒ หมู่ (ดู:53)(วันที่:05/10/2558)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  60130
โทร. 056-205100 โทรสาร 056-205100 E-mail : info@namsong.go.th
© Copyright 2009. Namsong.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.