สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ระบบอีเมล์
 
 
 
   
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 22/4/52
ท้องถิ่น: อบต.บางเคียน
แผนงาน/โครงการสปสช.ปี2555
โดย:
วันที่ 31/10/2555
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:20)(วันที่:28/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาคุณภาพช่ีวิต (ดู:46)(วันที่:28/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.วังบ่อ สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ (ดู:47)(วันที่:28/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.วัดไทรย์ ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู:47)(วันที่:28/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบจ.นครสวรรคค์ สอบราคาจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันขนาดเล็ก (ดู:45)(วันที่:28/11/2557)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  60130
โทร. 056-205100 โทรสาร 056-205100 E-mail : info@namsong.go.th
© Copyright 2009. Namsong.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.