สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ระบบอีเมล์
 
 
 
   
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 22/4/52
ท้องถิ่น: อบต.หูกวาง
บัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ 54
ร่าง บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลเมืองตาคลี (ดู:7)(วันที่:02/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.หนองบัว สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างประตูเปิด/ปิด สระหนองม่วง (ดู:7)(วันที่:02/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.กลางแดด สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. (ดู:9)(วันที่:02/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.พยุหะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู:11)(วันที่:02/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.ลาดยาว สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ดู:10)(วันที่:02/07/2558)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  60130
โทร. 056-205100 โทรสาร 056-205100 E-mail : info@namsong.go.th
© Copyright 2009. Namsong.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.