สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ระบบอีเมล์
 
 
 
   
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 22/4/52
ท้องถิ่น: อบต.หูกวาง
บัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ 54
ร่าง บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ๎างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี (ดู:37)(วันที่:29/08/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงปรับปรุงสนามฟุตบอลบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี (ดู:34)(วันที่:29/08/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ใบประมาณราคา (ราคากลาง) โครงปรับปรุงสนามฟุตบอลบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี (ดู:33)(วันที่:29/08/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) โครงปรับปรุงสนามฟุตบอลบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาคลี (ดู:29)(วันที่:29/08/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู:39)(วันที่:29/08/2559)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  60130
โทร. 056-205100 โทรสาร 056-205100 E-mail : info@namsong.go.th
© Copyright 2009. Namsong.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.