สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ระบบอีเมล์
 
 
 
   
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 22/4/52
ท้องถิ่น: อบต.หูกวาง
บัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ 54
ร่าง บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูน์เรียนรู้เพื่อการเกษตร บ้านบางประมุง หมู่ที่ 5 (ดู:39)(วันที่:11/02/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ดู:38)(วันที่:11/02/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.หนองบัว สอบราคาจ้างโครงการงานลงหินคลุกพร้อมทำการปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (ดู:38)(วันที่:11/02/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (ดู:44)(วันที่:11/02/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.บึงเสนาท ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตั้น แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:87)(วันที่:10/02/2559)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  60130
โทร. 056-205100 โทรสาร 056-205100 E-mail : info@namsong.go.th
© Copyright 2009. Namsong.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.