สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ระบบอีเมล์
 
 
 
   
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 22/4/52
ท้องถิ่น: อบต.หูกวาง
บัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ 54
ร่าง บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจาก facebook: “ขอให้ดวงวิญญาณ ของคุณสุทิน ชัยอุดมสิน จงไปสู่สุคติ” (ดู:44)(วันที่:24/02/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนภายในหมู่บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว (ดู:56)(วันที่:24/02/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.หูกวาง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู:68)(วันที่:23/02/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.อุดมธัญญา ขาดทอดตลาดทรัพย์สินหมดสภาพจากการใช้งาน จำนวน 12 รายการ (ดู:69)(วันที่:23/02/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีไฟล์แสดงรายละเอียด (ดู:57)(วันที่:23/02/2560)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  60130
โทร. 056-205100 โทรสาร 056-205100 E-mail : info@namsong.go.th
© Copyright 2009. Namsong.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.