สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ระบบอีเมล์
 
 
 
   
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 22/4/52
ท้องถิ่น: อบต.หูกวาง
บัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ 54
ร่าง บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (ดู:64)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: จดหมายข่าวเดือน กันยายน 2559 (ดู:55)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ดู:61)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ดู:54)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู:65)(วันที่:29/09/2559)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  60130
โทร. 056-205100 โทรสาร 056-205100 E-mail : info@namsong.go.th
© Copyright 2009. Namsong.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.