สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ระบบอีเมล์
 
 
 
   
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 22/4/52
ท้องถิ่น: อบต.หูกวาง
บัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ 54
ร่าง บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ( ครั้งที่ 2 ) (ดู:57)(วันที่:24/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมการดูแลเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ (ดู:46)(วันที่:24/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ (ดู:54)(วันที่:23/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาโครงการก่อสร้งถนน คสล. (ดู:70)(วันที่:22/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาซื้อเมล็ดพันธ์ข้าว จำนวน 1 โครงการ (ดู:60)(วันที่:22/04/2557)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  60130
โทร. 056-205100 โทรสาร 056-205100 E-mail : info@namsong.go.th
© Copyright 2009. Namsong.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.