สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ระบบอีเมล์
 
 
 
   
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 22/4/52
ท้องถิ่น: อบต.หูกวาง
บัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ 54
ร่าง บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ปร.4 ปร.5 สาย 3330 หมุ่ที่ 15 (ดู:14)(วันที่:26/12/2559)
ข่าวจาก facebook: “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” (ดู:16)(วันที่:16/01/2560)
ข่าวจาก facebook: “ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ” (ดู:18)(วันที่:16/01/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนปรับเกรดผิวทางพร้อมลงหินคลุกกลบหลุมบ่อเฉพาะจุด หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 12 สายแหลมจันทร์ - รางน้ำโจน ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:31)(วันที่:16/01/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนปรับเกรดผิวทางพร้อมลงหินคลุกกลบหลุมบ่อเฉพาะจุด หมู่ที่ 13 สายวัดเก่าตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:28)(วันที่:16/01/2560)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  60130
โทร. 056-205100 โทรสาร 056-205100 E-mail : info@namsong.go.th
© Copyright 2009. Namsong.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.