สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ระบบอีเมล์
 
 
 
   
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ 22/4/52
ท้องถิ่น: อบต.หูกวาง
บัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ 54
ร่าง บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2554
โดย:
วันที่ 05/04/2554
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: อบต.วังใหญ่ ประกาศรับสมัครผู้ดูแลเด็ก (ดู:8)(วันที่:26/11/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ศาลาแดง สอบราคาจ้างโครงการบูรณะซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก (ดู:11)(วันที่:26/11/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.บ้านแก่ง สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ดู:12)(วันที่:26/11/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: อบต.หัวถนน ร่วมกับ รพ.สต.หัวถนนใต้ ทำกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุในโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคหัวใจหลอดเลือดปี 2558 (ดู:1)(วันที่:26/11/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ทำนบ เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ผู้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2559 (เพิ่มเติม) (ดู:8)(วันที่:26/11/2558)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง
ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  60130
โทร. 056-205100 โทรสาร 056-205100 E-mail : info@namsong.go.th
© Copyright 2009. Namsong.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.